Thể loại - Ứng dụng Hồi giáo

Ứng dụng Hồi giáo


APK ứng dụng Hồi giáo

Để theo tôn giáo Hồi giáo, bạn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như nhịn ăn trong tháng Ramadan, cầu nguyện mỗi ngày và đọc các chữ cái của Kinh Qur'an bằng tiếng Ả Rập. Vâng, thực hành Hồi giáo phải làm nhiều hơn là chỉ tuân theo luật tôn giáo. Người Hồi giáo đi xa và xa hơn khi họ tham gia tưởng nhớ Allah bằng cách đọc lại tên của Allah hết lần này đến lần khác. Hồi giáo là một tôn giáo có đầy đủ các thực hành thường xuyên.

Bằng cách này, các nhà phát triển ứng dụng đã xem xét nhu cầu của chúng tôi để tuân theo các nghi thức hàng ngày của chúng tôi. Không thiếu Ứng dụng Hồi giáo cho Android. Một số ứng dụng có thể phục vụ như một la bàn để hiển thị hướng của người cầu nguyện, trong khi một số ứng dụng đọc kinh Qur'an được lưu trữ bởi một số người đọc phổ biến. Những ứng dụng này cũng có thể nhắc nhở bạn về thời gian cầu nguyện, đặc biệt là vào tháng Ramadan. Bạn cũng có thể đọc Kinh Qur'an bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên thiết bị của bạn mà không cần sử dụng kết nối internet.

Trong thời đại ngày nay, tất cả chúng ta đang mất dần các thực hành thánh cơ bản và quan trọng nhất và / hoặc kiến ​​thức của chúng ta. Nó thường là do lịch trình bận rộn và công nghệ gây tổn hại cho đời sống tôn giáo của chúng tôi. Với sự tiến bộ của công nghệ, có rất nhiều lựa chọn giải trí. Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến việc xem các chương trình của chúng tôi hơn là đọc Kinh Qur'an thánh và thực hiện những lời cầu nguyện. Đây là thực tế nói. May mắn thay có một số Ứng dụng Hồi giáo điều đó làm cho những lời cầu nguyện và các thực hành thánh khác thậm chí còn dễ dàng hơn đối với hầu hết người Hồi giáo.

Người Hồi giáo có thể truy cập từ xa lịch Hồi giáo, Kinh Qur'an, surah, ayya, PBUH (Cuộc đời của Tiên tri Muhammad) và những người khác. Do đó, những ứng dụng này có thể dễ dàng giúp người Hồi giáo kiếm được cưa. Điều tốt nhất là các ứng dụng này có sẵn trên cửa hàng Google Play miễn phí.

Những ứng dụng này được biết đến là những người bạn đồng hành tốt nhất cho người Hồi giáo trên khắp thế giới khi nói đến việc đọc Kinh Qur'an và thực hiện các hoạt động tôn giáo khác.