Ứng dụng từ điển hàng đầu 10 tốt nhất cho Android

# 1 - Từ điển.com

# 2 - Từ điển - Merriam-Webster

# 3 - Từ điển tiếng Anh Oxford

# 4 - Từ điển tiếng Anh - Ngoại tuyến

# 5 - Từ điển

# 6 - Từ điển

# 7 - Từ điển - WordWeb

# 8 - Từ điển & Trình dịch miễn phí

# 9 - Từ điển LEO

# 10 - Từ điển uyên bác