Top ứng dụng bàn phím Android tốt nhất 10

# 1 - Gboard - Bàn phím Google

# 2 - Bàn phím SwiftKey

# 3 - Bàn phím đi

# 4 - Bàn phím Cheetah

# 5 - Bàn phím FancyKey

# 6 - Bàn phím flash

# 7 - Bàn phím Ginger

# 8 - iPal

# 9 - Bàn phím Chrooma

# 10 - Bàn phím ngữ pháp